fbpx
המדריך המלא לצו ראשון לשנת 2020

מבחן פסיכוטכני חוזר (דפ"ר חוזר)

תחנת מבחני הדפ”ר עורכת בממוצע שעה וחצי ומטרתה – אפיון רמת המשכל של המלש”ב.
התחנה מתבצעת מול מחשב והיא כוללת חמישה פרקים:
1. הפרק הכמותי – 25 שאלות, כ- 18 דקות
2. הפרק המילולי – 30 שאלות, כ- 25 דקות
3. הפרק הצורני – 30 שאלות, כ- 20 דקות
4. פרק ההוראות – 21 שאלות, כ- 14 דקות
5. פרק הבנת הנקרא – 24 שאלות, כ- 18 דקות
*ייתכנו שינויים קלים בכמות השאלות ובזמנים
כל השאלות הן שאלות אמריקאיות הבנויות על בסיס שאלה אחת וארבע תשובות אפשריות.
ציוני הדפ”ר נעים בין 10 ל90 בקפיצות של 10 והציון הממוצע באוכלוסייה הוא 50. אצל הגברים ציון הדפ”ר מהווה 50% מציון הקב”א ואילו אצל הנשים, ציון הדפ”ר מהווה 60% מציון הקב”א. לכן, חשיבות הדפ”ר היא קריטית!

אחד מכל ארבעה נערים לא מרוצה מציון הדפ"ר שקיבל

בבדיקה שביצענו במהלך שנת 2018 בקרב מדגם של 113 נערים ונערות עלה כי אחד מכל ארבעה נערים אינו מרוצה מציון הקב”א והדפ”ר שקיבל במסגרת מבחני הדפ”ר במהלך יום הצו הראשון. כלומר: הנערים הגיעו למבחני הצו הראשון ולא קיבלו את הקב”א והדפ”ר שציפו לקבל או/ו שתואמים את הישגיהם בבית הספר. אך מנגד, צה”ל מאפשר למספר קטן מאוד של מלש”בים (מיועדים לשירות בטחון) לבצע מבחן פסיכוטכני חוזר.

ארבעה שלבים לבדיקת הסיכוי לביצוע מבחן פסיכוטכני חוזר / דפ"ר חוזר

במסגרת פגישה אישית שביצענו עם הנערים שלא היו מרוצים מהציונים שלהם, בדקנו את הסיכוי לבצע מבחן פסיכוטכני חוזר ולקבל נתונים גבוהים יותר באמצעות ארבעה שלבים:

בשלב הראשון סקרנו את כל הנתונים האישיים וערכנו מבחן פסיכוטכני המדמה את המבחן האמיתי (בזמן ובתנאים דומים).בשלב השני ביצענו ניבוי של נתוני הקב”א והדפ”ר על בסיס ראיון, שקלול נתונים אישיים וההישגים במבחן הדמה. בשלב השלישי בחנו את הנתונים שהתקבלו בשלב הראשון והשני ובדקנו האם אכן קיים פער – רק אצל שליש מהנערים אכן הבחנו בפער. בהתאם לכך, סייענו בכתיבת מכתב בקשה לערעור. בשלב הרביעי, שמיועד למי שהשיגיו לא הצדיקו פנייה לקבלת מבחן חוזר, סייענו בבחינת אפיקי שירות מותאמים לנתונים. בסופו של דבר, רק ארבעה נערים מתוך תשעה נערים, אכן קיבלו את ההזדמנות לבצע מבחן פסיכוטכני חוזר.

המסקנה העיקרית שלנו מביצוע התהליך כולו היא שקודם כל, חשוב מאוד להגיע מוכנים למבחן הפסיכוטכני! אם בכל זאת אינכם מרוצים מציוני הקב”א והדפ”ר שקיבלתם בצו הראשון, אנו ממליצים לכם לבדוק את הסיכוי שלכם לקבל מבחן פסיכוטכני חוזר באמצעות ארבעת השלבים שהוצגו.

שיהיה בהצלחה!

צוות אפליקציית צו ראשון

דפ"ר 90 קב"א 56 אפליקציית צו ראשון

דפ”ר 90 קב”א 56 – זה אפשרי!

מבחן הצו הראשון הוא מבחן שישפיע על כל השירות הצבאי שלכם! היכנסו וקבלו הסבר מפורט כיצד ניתן לקבל דפ”ר 90 וקב”א 56 באמצעות תכנית אימון ממוקדת ועדכנית.

Read More »
הכנה לצו ראשון בסביבה תחרותית, מגוון השינויים שהתרחשו במבחני הצו הראשון ופרסום נתוני הצו הראשון - הסבר מעמיק על השינויים בהכנה להליכי המיון בצה"ל

הכנה לצו ראשון

הכנה ל- צו ראשון בסביבה תחרותית, מגוון השינויים שהתרחשו במבחני הצו הראשון ופרסום נתוני הצו הראשון – הסבר מעמיק על השינויים בהכנה להליכי המיון בצה”ל

Read More »

להודעות - 050-3603444

COPYRIGHT © 2020 TZAV RISHON

התחל שיחה
יש לכם שאלה?
היי, איך אוכל לעזור?