fbpx
המדריך המלא לצו ראשון לשנת 2020

מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש

מבוא

1. בעלי אתר האינטרנט "צו ראשון – קשה באימונים קל בצו" (להלן "האתר") ואפליקציית "צו ראשון – קשה באימונים קל בצו" או/ו "אפליקציית יום המא"ה – נכנסת 0, יצאת 100" (להלן: "האפליקציה") מברכים אותך על שבחרת להשתמש באפליקציה ובאתר אשר נועדו להכנת נערים ונערות לקראת הליכי המיון שיבצעו במסגרת צה"ל, הן באמצעות הגרסה המופצת בחינם והן באמצעות הגרסה הנמכרת בתשלום, באמצעות מחשבים שולחניים או/ו מחשבים נישאים או/ו מכשירי טלפון חכמים (סמארטפונים) או\ו מחשבי לוח (טאבלטים), הנתמכים במערכות הפעלה של אנדרואיד, גרסה 5.0  ומעלה, והכול כפי שיוסבר בהמשך.

2. בעצם התקנת האפליקציה, השימוש בתוכן ו/או בשירותים ו/או באמצעות ביצוע הכניסה לאפליקציה דרך חשבון הג'ימייל או/ו חשבון הפייסבוק, בסמוך למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באפליקציה ("התקנון"), הן בחלק המופץ בחינם והן בחלק הנמכר בתשלום, הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי התקנון וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים בו.

3. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים, הנך מחויב, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה ואינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותי האפליקציה, בכל אופן שהוא. שימוש באפליקציה ו\או ביצוע רכישה על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנון.

4. האמור בלשון זכר, יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך, האמור בלשון יחיד, יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.

מדיניות הפרטיות

5. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם רשאים להתחקות ולתעד את אופן השימוש באפליקציה ובאתר.

6. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם רשאים לעשות כל שימוש שימצאו לנכון לעשות במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי (להלן "מידע בלתי מזהה"). בין היתר, העברת מידע שכזה לצדדים שלישיים

7. השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך באפליקציה והאתר, אשר מזהה אותך באופן אישי וכולל, בין הייתר, את הפרטים: שם משתמש, אימייל(במידה ובחרת למסור את האימייל ע"י פייסבוק/גוגל בהתאמה) (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של הספק עצמו ו/או של שלוח מטעמו ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר הספק ייתן לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעים בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמםאם אינך מסכים שיעשה שימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך באפליקציה והאתר, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), חדל משימוש באפליקציה והאתר. כמו-כן, לשם מחיקת המידע שנאסף אודותיך, עליך להודיע על כך בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת service.tzav.rishon@gmail.com.

8. הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.

9. הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של הספק  באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל. אם אינך מסכים לקבל דיוורים אלו כאמור, חדל משימוש באפליקציה והאתר. כמו-כן עליך להודיע על כך בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת service.tzav.rishon@gmail.com.

10. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם יוכלו לפרסם כל תגובה, חוות דעת או\ו תמונה המופצת על ידי מי מהלקוחות באמצעות המדיה הציבורית. בתוך כך: חנויות האפליקציות השונות, דף הפייסבוק של האפליקציה והאתר וכל מקור ציבורי אחר.  

הוראות שימוש

11. האפליקציה כוללת שני חלקים עיקריים: חלק המופץ בחינם וחלק הנמכר בתשלום. החלק המופץ בחינם מיועד לכל אדם המעוניין להשתמש בחלק זה ומאשר תקנון זה. החלק הנמכר בתשלום מיועד לכל אדם בעל כרטיס אשראי בתוקף, שניתן לבצע דרכו תשלום דרך מחשבים שולחניים או/ו מחשבים נישאים או/ו מכשירי טלפון חכמים (סמארטפונים) או\ו מחשבי לוח (טאבלטים).

תכני האפליקציה והאתר

13. האפליקציה והאתר משמשים להכנה לקראת הליכי המיון המתבצעים במסגרת צה"ל, לרבות: מבחנים פסיכוטכניים, ראיון אישי, מבחן עברית, מבחני יום המא"ה ועוד, במטרה לשפר את תוצאות המשתמשים. על אף זאת, השימוש באפליקציה, באתר או/ובהכנות השונות המתבצעות באופן פרונטאלי או באמצעות שיחות וידאו, אינן מבטיחות או מחייבות כי יביאו לכדי שיפור בתוצאות. כמו כן, השימוש בתרגולים ובהצעות השונות המובאות באפליקציה ובאתר, או בפלטפורמות השונות מטעמה, הינם באחריות המשתמש בלבד. אין בעלי האפליקציה והאתר מתחייבים שכל הנכתב ו/או נאמר באפליקציה ובאתר הינו מידע נכון או מדויק והאחריות לברר את אמיתות התרגולים, המבחנים והעצות המובאות באפליקציה ובאתר, הינם באחריות המשתמש בלבד.

רכישה

14. שירותי החלק הנמכר בתשלום הינם לתקופות זמן משתנות – לפי בחירת הרוכש. לאחר תום תקופת הזמן שנרכשה, שירות החלק הנמכר בתשלום יבוטל לאלתר.

15. תחילת שירותי החלק הנמכר בתשלום, יחלו מהרגע בו תאושר העסקה באמצעות חברת הסליקה.

16. באחריות הרוכש את החלק הנמכר בתשלום לוודא שאמצעי התשלום שדרכו הוא משלם תקף ופעיל. טרם הרכישה, על המזמין לקרוא את כל פרטי העסקה הרשומים באפליקציה וכל נזק שייגרם בעקבות התרשלות המזמין, הינה על אחריותו בלבד.

17. ביצוע רכישת שירותי החלק הנמכר בתשלום אינה מהווה לבדה אישור על ביצוע הרכישה. אישור סופי של רכישת החלק הנמכר בתשלום וחיוב כרטיס האשראי, יתקיים רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר ומחברות כרטיסי האשראי.

18. בתום תהליך הרכישה, יישלח אי-מייל לרוכש על אישור על ביצוע הרכישה. האי-מייל יישלח לכתובת האי-מייל שהוזנה במהלך ההזמנה ואישור זה לבדו יהווה אסמכתא לאישור הרכישה.

19. במקרה בו העסקה לא אושרה ע"י חברות האשראי, המזמין יקבל הודעה על כך לכתובת האי-מייל שהוזנה בתהליך ההרשמה.

20. הזמנה של מוצר תתבצע על בסיס המידע הקיים באפליקציה ובאתר במועד ביצוע ההזמנה בלבד.

21. במידה וגובה העסקה הינו מתחת ל-200 ₪, לא יהיו החזרים בגין רכישת שירותי החלק הנמכר בתשלום, גם במקרה בו לא בוצע כל שימוש בחלק הנמכר בתשלום או בחלק המופץ בחינם.

22. החזרים מעל לסכום 200 ₪ יינתנו בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האפליקציה והאתר בלבד.

למי מותר להשתמש באפליקציה ובאתר

23. כל משתמש ראשי להשתמש באפליקציה ובאתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

24. המשתמש באפליקציה  ובאתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

25. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

26. רכישה של שירותי החלק הנמכר בתשלום על ידי קטין (מתחת לגיל 18), ייחשבו כפעולה משפטית של קטין, שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה.

27. ככל והמשתמש מזמין מוצר ו\או שירות בעבור אנשים אחרים ו\או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו.

28. אין לעשות שימוש באפליקציה ובאתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.

29. משתמש אשר יעשה שימוש באפליקציה ובאתר ו/או בניגוד לכללי השימוש בו ו/או בניגוד להוראות הדין, יישא באחריות למעשיו, לרבות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לבעלי האפליקציה והאתר ו/או למי מטעמם ויהיה מחויב לפצות את בעלי האפליקציה והאתר ולשפות אותם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות בגין הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו למי מהם ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.  

30. יוצרי האפליקציה והאתר רשאים להפסיק למשתמש את השימוש באפליקציה ובאתר ככל ונעשית/נעשתה על ידו שימוש באפליקציה ובאתר בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש באפליקציה ובאתר בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולתו כאמור.

אבטחת מידע

31. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, יינקטו בצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך. עם זאת, בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, אינם יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת בצורה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך, הנובע במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

שינוי/ביטול עסקאות והחזרים

32. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, רשאים לבטל את העסקה במקרה של טעות קולמוס, תקלה טכנית או תקלה אחרת.

33. ביטול עסקה יבוצע בהתאם למפורט בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה בו זכאי הרוכש להחזר בשל ביטול העסקה ע"י בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, יבוצע החזר של התשלום ללא הפרשי הצמדה וריבית.

34. במקרה בו זכאי הרוכש להחזר בשל ביטול העסקה ע"י בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, יבוצע החזר של התשלום ללא הפרשי הצמדה וריבית.

העדר אחריות

35. על אף שבעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם  עושים כמיטב יכולתם לתחזק את שירותי האפליקציה והאתר, אין ולא תהיה להם אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש באפליקציה והאתר או בשירותי האפליקציה והאתר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

36. בכל מקרה, בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם,  אינם אחראיים בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותי האפליקציה והאתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באפליקציה והאתר.

37. בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ולשרתים בהם מאוחסנת האפליקציה והאתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

38. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם,  אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם,  על האפשרות של דמי נזיקין.

תנאים נוספים

39. טעות סופר שנפלה בתיאור המוצר או השירות כפי שהם מופיעים באפליקציה והאתר, לרבות טעות במחיר המוצר או השירות, לא יחייב את בעלי האפליקציה והאתר. במקרים אלו, בעלי האפליקציה והאתר או מי מטעמם, רשאים לבטל את העסקה.

40. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באפליקציה ובאתר בכדי להביע דעה לגבי אופיים ו/או טיבם.

41. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האפליקציה והאתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.

זכויות יוצרים

42. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באפליקציה ובאתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלי האפליקציה והאתר.

43. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי ו\או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באפליקציה ובאתר, אלא בהסכמת בעלי האפליקציה והאתר, בכתב ומראש.

שונות

44. כל השתהות של בעלי האפליקציה והאתר בקיום זכות המגיעה להם על פי המפורט לעיל, או הימנעותם של בעלי האפליקציה והאתר מעמידה על זכותם כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיהם.

45. בעלי האפליקציה והאתר רשאים להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיהם לפי תקנון זה, או חלק מהן, ולרבות זכויותיהם באפליקציה והאתר.

46. בעלי האפליקציה והאתר יהיו רשאים לסגור את האפליקציה והאתר ולשנותם, בכל צורה שהיא, מעת לעת, לרבות שינוי של זמינות השירותים הניתנים באפליקציה או באתר, מבנה האפליקציה ו/או האתר, המראה שלהם ועיצובם, מחיקת תכנים הניתנים בהם לרבות התכנים הדיגיטליים, וכן יהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתם הבלעדי, והכל ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך, או לכל צד שלישי שהוא, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האפליקציה והאתר בקשר לכך ובעלי האפליקציה והאתר לא יישאו בכל אחריות לנזק שייגרם לך ו/או לצד שלישי בשל שינויים, השעייתם או ביטולם של השירותים או התכנים המופיעים באפליקציה או באתר או בכל עניין אחר הקשור לאמור בסעיף זה.

47. מבלי לגרוע מהאמור, הינך מודע לכך ששינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. אתה מוותר מראש על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, קיימת או עתידית, כלפי בעלי האפליקציה והאתר שעניינה בביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלו.

48. תנאי תקנון זה חלים על השימוש באפליקציה ובאתר ו/או בשירותים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב לוח (טאבלט") או מכשיר קצה אחר.

49. בעלי האפליקציה והאתר שומרים על זכותם לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש, ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם באופן מיידי. לפיכך, בעלי האפליקציה והאתר ממליצים לך לעיין בתקנון זה מעת לעת, ובכל מקרה האחריות להתעדכן בשינויים שיחולו, ככל שיחולו, בתקנון זה, מוטלת עליך ועליך בלבד.

50. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

51. תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

52. ליצירת קשר, דואר אלקטרוני: service.tzav.rishon@gmail.com

להודעות בוואטסאפ - 050-3603444

COPYRIGHT © 2022 TZAV RISHON

התחל שיחה
יש לכם שאלה?
היי, איך אוכל לעזור?