fbpx

הכנה למודל גיבושי 2024

5 שעות אינטנסיביות שיתנו לך הזדמנות לחוות את מה שתעבור במודל גיבושי 2022

🤛🏼 מדרכים שאתה לא מכיר.

🤛🏼 נערים שאתה לא מכיר.

🤛🏼 משוב אישי על הישגיך.

בוא לבדוק אם אתה מסוגל לעמוד בזה

מותאם לכל הרמות מבחינה פיזית

חלש, בינוני או חזק – אנו נתאים את קבוצת המיון ווההכנה שלנו בדיוק בשבילך, ממש כמו שעושים בכל גיבוש בצה"ל.

מותאם למי שפעיל בקבוצת כושר קרבי

נכון מאוד. קבוצות כושר קרבי הן מצוינות ואנחנו לא באים להחליף אותן. המטרה שלנו היא לאפשר לך להתנסות במודל הגיבושים לשנת 2021, כפי שהוא מתקיים. עם מדריכים שאתה לא מכיר. עם נערים שאתה לא מכיר. פעם אחת אינטנסיבית שבסופה תקבל תמונת מצב מפורטת על הישגיך ומיקומך ביחס לצוות. נקודות לשיפור, נקודות לשימור וניבוי סיכוייך לעבור את הגיבושים בצה"ל ולעבור את הגיבוש שאותו אתה רוצה מתכנן לעבור.

מותאם למי שלא התנסה מעולם בכושר קרבי

נכון מאוד. ממש כמו שקורה בגיבושים עצמם, מי שמגיע לגיבוש, לא חייב להגיע מרקע של השתתפות בכושר קרבי. המטרה שלנו היא לאפשר לך להתנסות במודל הגיבושים לשנת 2021, כפי שהוא מתקיים באמת, גם אם אף פעם לא התנסית בכושר קרבי. תוכל להתנסות במגוון האתגרים של מודל הגיבושים לשנת 2021, עם נערים שנמצאים בדיוק במעמדך, בלי שמישהו מהם מכיר את הנערים האחרים בקבוצה או את המדריכים. בסוף היום תקבל תמונת מצב מפורטת על הישגיך ומיקומך ביחס לצוות. נקודות לשיפור, נקודות לשימור וניבוי סיכוייך לעבור את הגיבוש שאותו אתה רוצה לעבור.

מותאם למי שרוצה לקבל פידבק מדויק ואישי ביחס ליכולותיו האישיות

לאורך כל יום ההכנה נרשום ונעקוב אחרי ביצועיך הן מבחינה פיזית, הן מבחינה מנטאלית והם מבחינה חברתית ובסוף היום תקבל משוב אישי ומפורט תוך ציון נקודות לשיפור, נקודות לשימור וניבוי סיכוייך לעבור את הגיבוש שאותו אתה רוצה לעבור.

מה תעבור במהלך ההכנה?

מסע אלונקות

מסע אלונקות לאורך מקטע לא ידוע, תוך סחיבת הציוד הצוותי והאלנוקות, במשקלים גבוהים ובתנאי שטח קשים.

תרגילי צוות

תרגילים צוותיים לבחינת הדינאמיקה הקבוצתית, היכולת השכלית והיכולת המילולית.

תרגולות הסוואה והתגנבות

ביצוע תרגולות לבניית בור הכולל הסוואה, תוך שימוש בטכניקות התגנבות, לבחינת יכולות היצירתיות והחשיבה "מחוץ לקופסא".

שקי חול, ספירנטים, זחילות ובלת"מ'ים

תרגילי כושר המתמקדים במגוון יכולות שונות וקבוצות שרירים, לבחינת המוסגלות האישית. 

ביצוע מבדק סוציומטרי

ביצוע מבדק חברתי-אישי, המתייחס ליחס החברים בקבוצה לכל אחד מהמשתתפים.

כל ההכנה למודל גיבושי 2022 מבוצעת ע"י צוות מגבשים מקצועי, מדריכי כושר קרבי, קב"נים וממיינים במילואים, בעלי וותק של שנים בתחום, המכירים היטב את דרישות הגיבושים בעבר ובהווה.

מה תקבל במהלך יום ההכנה?
1. התנסות מלאה בחוויית הגיבושים עם מדריכים שאתה לא מכיר ונערים שאתה לא מכיר, ממש כפי שקורה בגיבושים עצמם.
2. משוב מלא הן מבחינה פיזית, הן מבחינה מנטאלית והן מבחינה חברתית.
3. תמונת מצב מפורטת על הישגיך ומיקומך ביחס לצוות.
4. הרצאה מפורטת ומקצועית ביחס להיבטים מנטאליים וחברתיים במהלך הגיבושים.

את יום הגיבוש תסיים כשאתה יודע ומכיר את מגוון האתגרים של מודל הגיבושים לשנת 2022

לפרטים נוספים ולהרשמה,
צרו איתנו קשר

שים לב!
היום מאושר ומבוטח וכפוף לאישור משרד הבריאות והשירות המטאורולוגי - צוותי הרפואה ישהו במקום לכל מקרה.
יש צורך באישור רפואי ואישור הורים לצורך הגעה ליום הסימולציה וביצועו.

להודעות - 050-3603444

COPYRIGHT © 2021 TZAV RISHON

התחל שיחה
יש לכם שאלה?
היי, איך אוכל לעזור?